Project

Aalmonitoring: samen meer inzicht

Bij het monitoren van de aalstand zijn zowel de wetenschap als de sector (aalvisrechthebbenden) betrokken, waarbij beiden hun eigen ervaring en expertise inbrengen. Wanneer vissers betrokken zijn bij de monitoring, wordt dat vaak als volgt georganiseerd: de wetenschap organiseert de monitoring, de vissers voeren de monitoring uit en de wetenschappers verzorgen vervolgens de rapportage. Meer inzicht in elkaars werkzaamheden en in de keuzes diedaarbij worden gemaakt zorgt voor een breder draagvlak voor aalherstelmaatregelen en meer inzicht in de ontwikkeling van de Nederlandse aalstand. Om die reden is er overleg geweest (juni 2022) tussen LNV, WMR en DUPAN over mogelijkheden voor verbreding van het draagvlak voor aalbeheer en het uitvoeren van maatregelen in het kader van het Aal Beheer Plan (ABP), waarbij samenwerking tussen onderzoekers en de sector centraal komt te staan. 

Bij het monitoren van de aalstand zijn zowel de wetenschap als de sector (aalvisrechthebbenden) betrokken, waarbij beiden hun eigen ervaring en expertise inbrengen. Wanneer vissers betrokken zijn bij de monitoring, wordt dat vaak als volgt georganiseerd: de wetenschap organiseert de monitoring, de vissers voeren de monitoring uit en de wetenschappers verzorgen vervolgens de rapportage. Meer inzicht in elkaars werkzaamheden en in de keuzes die
daarbij worden gemaakt zorgt voor een breder draagvlak voor aalherstelmaatregelen en meer inzicht in de ontwikkeling van de Nederlandse aalstand. Om die reden is er overleg geweest (juni 2022) tussen LNV, WMR en DUPAN over mogelijkheden voor verbreding van het draagvlak voor aalbeheer
en het uitvoeren van maatregelen in het kader van het Aal Beheer Plan (ABP), waarbij samenwerking tussen onderzoekers en de sector centraal komt te staan. 

Publicaties