Project

Aangifteplichtige bacteriële ziekten en zoönosen

Het project is vooral gericht op de uitvoering van de primaire wettelijke taken in het kader van nationale en EU-regel­geving m.b.t. de volgende aangifteplichtige bacteriële ziekten: Amerikaans vuilbroed, miltvuur, longziekte (besmettelijke bovine pleuropneumonie), malleus, tularemie, psittacose, Q-fever, en botulisme. Laatstgenoemde is een aangifteplichtige aandoening bij de mens.

Zoönotische agentia

Daarnaast wordt binnen dit project aandacht besteed aan andere zoönotische agentia, o.a. Chlamydia, anders dan C. psittaci (o.a. C. abortus), Leptospira, Erysipelothrix rhusiopathiae, Yersinia pestis en Campylobacter.

Referentielaboratorium

Het project omvat tevens taken als nationaal veterinair referentielaboratorium voor bacteriële dan wel protozoaire aandoeningen zoals malleus, CEM, en Dourine. Hieronder valt het onderhouden van de nodige basisexpertise op dit gebied en het up to date houden van diagnostische methoden, typeringsmethoden en dierziektekennis.

Het project beoogt tevens de diagnostische en dierziekte expertise in stand te houden om o.a. exportonderzoek te kunnen uitvoeren voor aandoeningen waarvan een aantal onderzoekingen per jaar relatief laag is en de kosten niet volledig doorberekend kunnen worden in de tarieven. Het gaat om serologisch onderzoek van Leptospirose, Burkholderia mallei, Brucella canis, Brucella melitensis, Brucella ovis, Mycobacterium paratuberculosis, Toxoplasma gondii, Mycoplasma mycoides ss mycoides SC, Mycoplasma agalactiae, piroplasmose, dourine en besnoitiose.

Publicaties