Project

Aanvullende vragen m.b.t. Deltaplan Biodiversiteit/ verbinden natuur/landbouw

Uit ervaring blijkt dat in de loop van het jaar talloze vragen m.b.t. natuurinclusieve landbouw leven. Dit project dient als reservebudget om aanvullende vragen vlot te kunnen beantwoorden.