Project

Accreditatie aanvullende testen OCR

Vanuit de Officiële Controle Verordening (OCR, 2017/625) komt de eis dat testen voor officiële controles uitgevoerd dienen te worden onder accreditatie. Deze eis geldt ook voor national referentie laboratoria (NRL). 

Binnen WBVR worden momenteel meer dan 60 testen onder accreditatie uitgevoerd. Binnen dit project worden nog 15 extra testen onder accreditatie gebracht. Het betreft hier vooral kleinere testen, waarvoor niet heel frequent monsters worden aangeboden.

Publicaties