Project

Actualisatie economische waarde IJsselmeervisserij

Begin dit jaar is een rapport gepubliceerd met de economische waarde en het toekomstperspectief van de IJsselmeervisserij.  Voor de sanering van de IJsselmeervisserij is het van belang dat het ministerie beschikt over de meest recente informatie over die economische waarde. In dit project worden waarden uit het rapport geactualiseerd.

Begin dit jaar is een rapport gepubliceerd met de economische waarde en het toekomstperspectief van de IJsselmeervisserij (WEcR-rapport 2021.029).  Voor de sanering van de IJsselmeervisserij is het van belang dat het ministerie beschikt over de meest recente informatie over die economische waarde. In dit onderzoek worden data van 2020 over vangsten, prijzen, besommingen en rechten toegevoegd aan de data uit het rapport van begin dit jaar. Voor dit onderzoek is gekozen voor een bureaustudie; data die verkregen zijn door middel van interviews worden niet geactualiseerd.

Publicaties