Project

Actualisatie normkosten ten behoeve van kostenberekeningen

Door de extra impuls in het natuurbeleid vanwege de stikstofproblematiek nemen de vragen rond de kosten voor natuurmaatregelen toe. Dit gaat zowel om ex-ante-inschattingen van beleidspakketten en maatregelen bij de beleidsvoorbereiding als ex-ante-inschattingen van vastgesteld beleid en scenariovarianten.

Voor ex-ante-inschattingen van beleidsmaatregelen worden vaak normkosten gebruikt. In de IKN-database zijn diverse normkosten opgenomen voor natuurmaatregelen. In PBL-berekeningen wordt vaak, met behulp van de quickscan-tool van de MNP, met grove cijfers gerekend die daarvan afgeleid zijn en die deels zijn geactualiseerd. Aanvullend worden door PBL ook normkosten van andere maatregelen gebruikt. Er is behoefte om de normkosten die PBL gebruikt om ex-ante inschattingen te maken te actualiseren en aan te vullen.

In dit project worden normkosten geactualiseerd van maatregelen die gemoeid zijn met het natuurbeleid. De huidige normkosten bieden daarvoor onvoldoende of niet actuele informatie en vaak ontbreekt er ook informatie over de ruimtelijke spreiding en de historische ontwikkeling van bepaalde kosten.

Publicaties