Project

Actualiseren indicatoren Balans

Dit project draagt bij aan de Balans van de Leefomgeving wat betreft het in beeld brengen van de voortgang van het natuurbeleid en de doorwerking van internationale natuurdoelen. In dit project worden de kernindicatoren voor de Digitale Balans en het Compendium geactualiseerd, zoals: realisatie natuurnetwerk, ruimtelijke samenhang en milieucondities. En wordt nagedacht over  nieuwe indicatoren vanuit internationaal beleid.  

Het doel van de Digitale Balans van de Leefomgeving is de rijksoverheid te voorzien van informatie aan de hand van indicatoren over de beleidsuitvoering, de voortgang en nieuwe ontwikkelingen in o.a. bos, natuur en landschap. In dit project actualiseren we de indicatoren die daarvoor noodzakelijk zijn (kernindicatoren) en leggen de methode verifieerbaar vast in technische rapporten. Daarnaast anticiperen we op nieuwe ambities/afspraken die voor de komende 10 jaar nu internationaal (CBD) en op EU niveau worden vastgesteld. We kijken naar welke kernindicatoren er al zijn en waar we kunnen afstemmen tussen de verschillende rapportages (SDG's, CBD, EU, BLO en LEN)?

Publicaties