Project

Add Aanvulling Impact Assessment

Wageningen Economic Research voert in opdracht van LNV het project 'Impact assessment viscluster en visserijregio's' (BO-43-119.01-033) uit. De opzet van dit project is vernieuwend en complex. De wetenschappelijke borging is binnen Wageningen Economic Research voldoende gebord. Er is samen met LNV geconstateerd dat kritische bevraging over opzet en reikwijdte van het onderzoek meerwaarde heeft.

Twee wetenschappers met kennis van de visserijeconomie en de sector beoordelen de opzet van het onderzoek 'impact assessment' als geheel en de verschillende activiteiten in het bijzonder. Ze beoordelen de gekozen aanpak, het conceptueel model en bespreken de reikwijdte en betrokken stakeholders. De vraag daarbij is of deze aanpak het resultaat geeft dat Wageningen Economic Research voor ogen heeft. 

Publicaties