Project

Add BTW-vrij ERA-NET Africa-Milk

Wageningen Livestock Research (WLR) will support the design of innovations adapted to context and stakeholder needs for each of the three dairy partners from Kenya involved in the project. These processors were selected to cover a large diversity of size and milk production features. This diversity will improve the generalization of Africa-Milk results. We propose to implement a collective step-by-step co-design process that: addresses the issue of securing dairy supply in terms of year-round quantity and quality, promote changes in practices, organization and institutional aspects, and produces visible outcomes and lasting impacts.  

Stijging vraag naar zuivel

Vandaag de dag stijgt de vraag naar zuivelproducten in Afrika. Hoewel zuivelbedrijven het echter moeilijk hebben om lokale melk te betrekken in termen van volume, regelmaat en kwaliteit. Duurzaamheid van de zuivelproductie, bijdrage van zuivel aan voedselzekerheid en meeberekening van de producer in waarde-ketens (bij voorbeeld vrouwen en jongeren) worden steeds belangrijker.

Africa-Milk ondersteunt, co-ontwerpt en implementeerd de technische, organisatorische en institutionele innovaties om lokale melkinkoop te vergroten en veilig te stellen, rekening houdend met het potentieel van ecologische intensivering van de melkproductie en de ontwikkeling van inclusieve melkfaciliteiten om deze doelstelling te bereiken.

Het totale consortium bestaat uit Afrikaanse onderzoeksorganisaties (ISRA, INERA, UoN, FIFAMANOR), WUR en CIRAD in Europa, allemaal met een sterke ervaring op het gebied van Afrikaanse melkproductie en duurzame ontwikkeling en negen verwerkers in vier landen (Senegal, Burkina Faso, Kenia, Madagaskar ), met betrekking tot een verscheidenheid aan agro-klimatische en productiecontexten.

Taken en resultaten

Het project is georganiseerd in vier taken:

  1. Baseline studies, oprichting van lokale zuivel innovatieplatforms (DIP's)
  2. Co-design van efficiënte en inclusieve melkverzamelsystemen
  3. Co-design van intensieve en ecologische melkveehouderijsystemen
  4. Monitoring, evaluatie en leren

Verwachte resultaten: onderzoekers hebben een ondersteuningsaanpak gegeven voor co-design innovatie; betrokken stakeholders hebben DIP's opgesteld; DIP's hebben de organisatorische en institutionele innovaties in melkfaciliteiten getest en waar mogelijk geïmplementeerd; geëngageerde producenten hebben technische innovaties getest en geïmplementeerd op bedrijfsniveau.

Publicaties