Project

Add Kunstmest verbetering modellen

In dit project wordt de ammoniakemissie uit verschillende typen kunstmest onderzocht.

Kunstmest is na stallen en mesttoediening de derde bron van ammoniakemissie. Het doel van dit project is het verbeteren en verfijnen van emissiefactoren uit de belangrijkste typen kunstmest en kunstmestvervangers, waarbij rekening gehouden wordt met Nederlandse omstandigheden (met name het weer) en effecten van grondsoort.

Publicaties