Project

Add Mediterraan draaigatje

Het mediterraan draaigatje (Tapinoma nigerrimum s.l.) in een invasieve exotische mier die voor het eerst in 2013 in Nederland is aangetroffen. Sindsdien worden er steeds meer meldingen gedaan. Ze zijn meegekomen met tuinplanten uit Zuid-Europa. Mediterrane draaigatjes leven met vele koninginnen en een groot volk in één zogenaamde superkolonie. Ze verdringen andere mierensoorten, ondergraven bestrating en komen veelvuldig huizen en andere gebouwen binnen, wat tot grote overlast kan leiden in woonwijken.

Het mediterraan draaigatje is moeilijk te bestrijden omdat het nest ondergronds zit en bestaat uit vele nestkamers die onderling verbonden zijn door een uitgebreid gangenstelsel. Een kolonie kan een zeer groot aantal koninginnen bevatten, en zolang er koninginnen overblijven na bestrijding kan de kolonie zich altijd herstellen. Gangbare methoden zoals heet water of een bestrijdingsmiddel in het nest gieten hebben slechts weinig en kortdurend effect omdat niet alle koninginnen worden geraakt.

Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een effectieve, niet-chemische methode voor de bestrijding van het mediterraan draaigatje. Hiervoor wordt een koude-behandeling van de bodem toegepast. De warmte-minnende mieren bouwen hun nest vaak onder bestrating omdat die gemakkelijk opwarmen in de zon. Een nest kan net onder de bestrating zitten tot (mogelijk meer dan) 1 meter diep in de grond doorlopen. De verwachting is dat als het bodemvolume waarin zich een kolonie(deel) bevindt voldoende wordt afgekoeld (onder het 0-punt, dus bevriezing) de daarin aanwezige mieren, inclusief de koninginnen dood zullen gaan

Publicaties