Project

Add Website Staat van de Landbouw

Dit project is gericht op de ontwikkeling van de website ‘Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel’ waarop relevante data met betrekking tot de sectoren landbouw, natuur en voedsel te vinden zullen zijn. De website biedt een cijfermatig overzicht van deze sectoren. Naast deze weergave van de stand van zaken op het gebied van landbouw, natuur en voedsel, bevat de website ook indicatoren die weergeven hoe het staat met de voortgang van het beleid voor de terreinen landbouw, natuur en voedsel.

Dit project is gericht op de ontwikkeling van de website ‘Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel’ waarop relevante data met betrekking tot de sectoren landbouw, natuur en voedsel te vinden zullen zijn. De website biedt een cijfermatig overzicht van deze sectoren. Naast deze weergave van de stand van zaken op het gebied van landbouw, natuur en voedsel, bevat de website ook indicatoren die weergeven hoe het staat met de voortgang van het beleid voor de terreinen landbouw, natuur en voedsel.

De Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel gaat primair bestaan uit een website waarmee relevante, reeds beschikbare feiten en cijfers over het LNV-(beleids)terrein toegankelijk worden gemaakt. Naast de toegankelijkheid van alle feiten en cijfers over het agro- en natuurdomein, bevat de Staat ook gegevens die iets zeggen over de resultaten van beleid. Het gaat dus niet (in de eerste plaats) om het ontwikkelen van allerlei nieuwe data, maar om het zo goed mogelijk ontsluiten van de bestaande informatie voor iedere geïnteresseerde. Naast de website zal jaarlijks een publicatie verschijnen die meer het verhaal achter de feiten en cijfers biedt als opvolging en uitbreiding van het bestaande Voedsel-economisch Bericht. De publicatie valt buiten de scope van dit project. Wel is een vorm van afstemming tussen de gepresenteerde feiten en cijfers op de website en het bijbehorende verhaal in de publicatie wenselijk.

De website de ‘Staat van volksgezondheid en zorg’ (https://www.staatvenz.nl/) is een voorbeeld voor de ontwikkeling van de website Staat van LNV.

Publicaties