Project

Advances in data-driven phenotyping

Het is een uitdaging om de enorme toename in genotypisch- en fenotypische data van de karakteristieken en prestaties van planten in allerlei experimenten goed en gestructureerde vast te leggen in systemen conform de richtlijnen van FAIR-data. Daarnaast is een collectieve aanpak nodig om ook de kennis en tools voor de analyse met elkaar te delen.

Doel

Dit project heeft tot doel om de potentie van fenotypische data te maximaliseren. Er wordt voortbouwend op eerdere datasets, inzichten en resultaten van andere lopende onderzoeksprojecten binnen WUR. Er wordt met name een link gelegd naar de ontwikkeling van de grootschallige onderzoeksinfrastructuur ontwikkelingen van het NEtherlands Plant Eco-phenotyping Centre (NPEC), waarbinnen het FAIR-compliant data management systeem PHIS wordt geimplementeerd om fenotypische data van een range aan experimenten wordt opgeslagen, varierend van experimenten in klimaatcellen, kassen en proefvelden. Door voldoende metadata toe te voegen aan deze fenotypische data, bijv. weersomstandigheden, meetprotocollen, link naar genotypische data, kan een volledig inzicht ontstaan van de presentatie van planten/rassen waardoor data uit verschillende experimenten, uitgevoerd op verschillende lokaties, met elkaar kunnen worden vergeleken op een objectieve manier.  

Publicaties