Project

Advies ecologische rol Filipijnse tapijtschelp

De Filipijnse tapijtschelp heeft zich midden jaren 2000 ook in Nederland, in de Oosterschelde, gevestigd. Een visserij op de Filipijnse tapijtschelp in de Oosterschelde is mogelijk en rendabel gebleken. Uit een globale voorverkenning naar het ecologische belang (Smaal, 2020) blijkt dat Filipijnse tapijtschelpen mogelijk ook een belangrijke rol kunnen spelen als voedsel voor steltlopers.

De vraag ligt voor of Filipijnse tapijtschelpen in de Oosterschelde kunnen bijdragen aan voedselvoorziening van scholeksters en of hierdoor de rekenregels voor de voedselreservering kunnen worden aangepast. WMR zal op de gestelde vragen over deze problematiek antwoorden formuleren op basis van (buitenlandse) literatuurgegevens, eigen bestandsopnames en expert judgement.

Publicaties