Project

Afronding meerjarige contracten

Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) is gericht op een systematische verzameling van natuurgegevens, met name door vrijwilligers onder coördinatie van soortenorganisaties.

Het is een samenwerkingsverband van de Ministerie van LNV, Rijkswaterstaat, het Planbureau voor de Leefomgeving, Provincies/BIJ12 en het CBS.

Publicaties