Project

AgriLink

Dit project levert aanknopingspunten voor best practices over en concrete vernieuwende voorbeelden van verbeterde vormen van advisering gericht op het ondersteunen van het besluitvormingsproces van boeren die duurzame innovaties willen oppakken op hun bedrijf. Concreet in Nederland levert dit o.a. in samenwerking met stakeholders ontwikkelde en geteste adviesdiensten voor duurzaam bodembeheer.

Doel

Het project richt zich op het versterken van het Agro Kennis en Innovatie Systeem waarbij nadruk ligt op:

1) het verbeteren van kennisdoorstroming; 

2) het begrijpen van besluitvormingsprocessen van boeren en de rol hierbij van kennis en advies;

3) het ontwikkelen van advies services gericht op versterking van innovatie, het vertalen van praktijk behoeftes naar onderzoeksvragen en het vormgeven van interactieve innovatieprojecten met boeren en andere stakeholders.

Andere onderdelen in het project waar we een bijdrage aan leveren zijn:

  • Analyse van de diversiteit onder boeren van het gebruik van kennis- en adviesdiensten en hoe zij dit vertalen naar ontwikkelingen op hun bedrijf.
  • Ontwikkelingen van socio-technische transitiescenarios voor verbetering van de performance van adviessystemen en de realisatie van duurzame landbouw, leidend tot concrete aanbevelingen en tools voor landbouwers, adviseurs en beleidsmakers.

Publicaties