Project

Agrologistics of side streams: missing link for 'circularity for design'

Dit project is een eerste bouwsteen voor een tool waarmee landbouwers of andere food gerelateerde ondernemers reststromen mogelijk kunnen waarderen voor gebruik als input voor additionele circulaire ketens. Deze eerste bouwsteen gaat in op productie van kippenvoer.

Het betreft reststromen die reeds aanwezig zijn op het eigen bedrijf en reststromen die beschikbaar gemaakt kunnen worden via effectieve agrologistiek. Deze eerste bouwsteen gaat in op productie van kippenvoer door directe consumptie (door kippen) van de reststroom zelf, door het drogen van reststromen voor latere beschikbaarheid of via compostering van reststromen waardoor allerlei micro-organismen, schimmels en insecten tot stand komen die geschikt zijn als kippenvoer. De aanpak betreft 4 fasen waarin 1) de reststromen geïdentificeerd worden op het eigen bedrijf en het bedrijf van de buurman; 2) hoe deze reststromen ingezet kunnen worden in additionele circulaire productieprocessen; 3) welke reststromen er missen voor jaarlijkse beschikbaarheid; en 4) hoe deze missende reststromen via agrologistiek beschikbaar kunnen worden gemaakt.

Publicaties