Project

Alternatieve ankers in windparken op zee

Om krabben te vangen met passieve methodes worden kooien gebruikt die aan elkaar verbonden zijn. De verankering gebeurt met of kettingbossen of ankers. Voor Offshore Windparken is het twijfelachtig of ankers wenselijk zijn in verband met de risico's voor de kabels die op de zeebodem liggen in de windparken.

Dit onderzoek brengt het gedrag van ankers bij verschillende krachten in beeld:

  1. Ingraafgedrag ankers: onder welke trekkracht komt het anker uit de grond? Daartoe willen we voor verschillende ankers testen welke kracht nodig is om los te trekken.
  2. Haakt een anker in een kabel? Daartoe willen we drie verschillende ankers testen of ze in een kabel haken als ze over een kabel getrokken worden.

Er wordt getest op het strand waarbij drie verschillende ankers worden onderzocht. Met behulp van een tractor wordt aan de ankers getrokken. De resultaten worden gerapporteerd en gebruikt voor de Work Method Statement for Prinses Amalia Wind Park (PAWP) en de nieuwe Windparken. Een Work Method Statement is een uitgebreide werkbeschrijving waarin handelingen, risico's en maatregelen worden uitgelegd voor de geplande activiteiten binnen het park. 

Publicaties