Project

Alternatieve bestrijding knaagdieren

Het gebruik van rodenticiden (gifstoffen voor het doden van ratten en muizen) wordt in ons land steeds meer aan banden gelegd vanwege de grote milieuconsequenties en optredende genetische resistentie van de doeldieren. De overheid heeft aangegeven dat vanaf 2023 geen rodenticiden meer door particulieren gebruikt mogen worden en dat ook de regels voor agrariërs strenger zullen worden. Mede hierom zijn er de afgelopen jaren een aantal nieuwe vang- en dodingsmethoden voor ratten en muizen op de markt. De vraag is echter of deze methoden, in het bijzonder kastvallen, geen onnodig dierenleed veroorzaken en effectief zijn.

In dit project wordt de effectiviteit en welzijnsvriendelijkheid van de inzet van kastvallen voor de bestrijding van ratten en muizen nader onderzocht. Het doel van het project is het opleveren van een rapport waarin deze vraagstelling wordt beantwoord.

Publicaties