Project

Alternatieve lokale visvoer ingrediënten rondom het Victoria Meer

In het gebied rondom het Victoria meer is er onvoldoende capaciteit om lokaal het benodigde visvoer te produceren. In dit project wordt onderzoek gedaan naar lokale alternatieve ingrediënten en speciaal aandacht besteed aan de mogelijkheden om algen en insecten productie als veevoerbron te kunnen ontwikkelen.

De vraag naar dierlijke eiwitten, inclusief visproducten stijgt snel. Dit geldt ook voor het gebied rondom het Victoria meer in Oost Afrika, waar de visteelt een sterke groei doormaakt. Er is echter een groot tekort aan grondstoffen voor visvoer, die daarom vaak over grote afstanden geïmporteerd moeten worden.

Dit project creëert meer inzicht in beschikbare alternatieve lokale grondstoffen die als veevoerbron kunnen dienen. Met daarbij speciale aandacht voor algen en insecten. Onderzocht wordt in hoeverre de alternatieve mogelijkheden gebied specifiek zijn of generiek toegepast kunnen worden.

Uit te voeren activiteiten

  • algemeen overzicht opstellen van lokaal aanwezige grondstoffen/reststromen die kunnen dienen als visvoer ingrediënt
  • de opties voor lokale algen productie onderzoeken en verder ontwikkelen
  • huidige insecten productie rondom het Victoria meer analyseren en optimalisatie voor productie van visvoer ondersteunen
  • identificeren van mogelijkheden om de onderzochte opties in de praktijk verder te kunnen ontwikkelen.

Het resultaat van het project is een beter inzicht in een duurzamer gebruik van lokale reststromen in het algemeen, met speciale aandacht voor lokale productie en gebruik van algen en insecten; het leidt tot een betere samenwerking met private en publieke partners in het gebied en het versterkt de rol van WUR als leidende partij op het gebied van omzetting van organisch afval in visvoer onder tropische omstandigheden.

Publicaties