Project

Analyse en evaluatie van nieuwe risico's voor de voedselketen en diervoederproductie

In dit project adviseren we de overheid (LNV, NVWA, IenW en VWS) over ontwikkelingen en toepassingen van nieuwe technologieën in de productie van plantaardige, microbiële en dierlijke producten die mogelijk nieuwe risico’s met zich meebrengen. Voorbeelden zijn nieuwe veredelingstechnieken (GGO’s), maar ook synthetische biologie. Het zwaartepunt ligt daarbij op het adviseren over mogelijke aanpassingen aan de risicobeoordeling voor deze nieuwe technologieën.

In dit project worden bovengenoemde ontwikkelingen gesignaleerd en geëvalueerd ten aanzien van de mogelijke consequenties voor de huidige beoordelingsstrategieën. Dit project vervult daarom een signalerende functie.

Aanpak

 • Deskstudies:
  • Het identificeren van ontwikkelingen in de productie van plantaardige, microbiële en dierlijke producten die nieuwe risico’s met zich mee brengen, bijvoorbeeld het gebruik van nieuwe veredelingstechnieken.
  • Het (wetenschappelijk) adviseren van de overheid op het brede terrein van de voedsel- en diervoederveiligheid in relatie tot GGO's en andere nieuwe voedingsmiddelen en diervoeders (o.m. producten synthetische biologie).
  • Aangeven van de gevolgen van wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van (nieuwe) integrale risico-analysestrategieën en de doorwerking hiervan naar de beoordelingsstrategie voor nieuwe (complexe) voedsel- en diervoederproducten. Een voorbeeld is het gebruik van verfijnde bioinformatica databanken en voorspellingsmethodes (voor potentiële allergeniciteit, coeliakie en toxiciteit) als onderdeel van de risicobeoordeling van deze producten.
 • Advisering:
  • Advisering van nationale en internationale overheden en adviesorganisaties op het terrein van de risicobeoordeling van biotechnologie en de identificatie van risico's van nieuwe technologieën, waaronder de OECD Working Group on the Safety of Novel Foods and Feeds (vicevoorzitterschap).
  • Deelname aan de Nederlandse delegatie van het EFSA GMO lidstatennetwerk (jaarlijkse vergadering, informatie-uitwisseling).
  • Advisering van laboratorium, meetstrategieën.

  Resultaat

  • Adviezen.
  • Wetenschappelijke publicaties en beleidsrelevante notities.
  • Input aan verschillende werkgroepen, OECD etc.

   Noot: Dit project was tot en met 2020 nummer geregistreerd onder WOT-02-002-002.

   Publicaties