Project

Analyse landbouw-milieu implicaties amendement Vestering

Het amendement van het kamerlid Vestering over “het afbouwen van de gevaarlijkste bestrijdingsmiddelen” (Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen | Tweede Kamer der Staten-Generaal) is aanleiding voor het Ministerie van LNV om Wageningen Research (WR) een analyse uit te laten voeren van landbouw- en milieukundige implicaties van dit amendement.

Deze studie geeft een beknopte analyse van de globale landbouwkundige en milieukundige implicaties van het amendement Vestering. De studie richt zich daarbij op de 10 meest verkochten actieve stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen. De aanpak is een combinatie van WR-expertise op het vlak van monitoring van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw (WEcR), duiding op basis van expert knowledge van agronomie/teeltkunde (WPR) en impactberekening op het Milieu (WEnR).

Publicaties