Project

Antibioticum resistentie

Adviseren van het beleid ten aanzien van gebruik van antibiotica in dieren, anderzijds het controleren van de effecten van een geïmplementeerd beleid. Het operationeel maken en houden van een nationaal resistentie-surveillancesysteem met als doel om een risico-inschatting te geven van het antibioticum-gebruik in dieren voor dier- en volksgezondheid. Daarnaast wordt informatie verkregen over voorkomen, verspreiding en selectie van een aantal specifieke resistentie­genen.

Beoogd resultaat