Project

Aviaire influenza en NCD

Binnen dit project wordt de diagnostiek en advisering uitgevoerd ten aanzien van pseudovogelpest en vogelpest (vogelgriep), beide ziekten bij pluimvee die een aangifteplicht kennen. Doelstelling van het project is expertise en diagnostiek te onderhouden.

Expertise is nodig om gevraagd of ongevraagd adviezen met betrekking tot preventie en controle van de ziekten te kunnen geven vanuit een wetenschappelijk veterinair standpunt. Voor de controle van de ziekten is snelle en nauwkeurige bevestiging van de diagnostiek in het laboratorium in geval van verdenkingen een bittere noodzaak. Daarom worden diagnostische testen in stand en up-to-date gehouden onder ISO norm 17025. Indien nodig worden nieuwe testen geïmplementeerd, ontwikkeld of gevalideerd.

Publicaties