Project

Azolenresistentie

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek naar de groei en verspreiding van A.fumigatus uit wachthopen van bollenafval is gevraagd om aanvullend onderzoek te doen dat meer inzicht geeft in de reductie van de verspreiding van de schimmelsporen wanneer droog of nat tulpenmateriaal wordt omgezet.

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek naar de groei en verspreiding van A.fumigatus uit wachthopen van bollenafval is gevraagd om aanvullend onderzoek te doen dat meer inzicht geeft in de reductie van de verspreiding van de schimmelsporen wanneer droog of nat tulpenmateriaal wordt omgezet. WUR en Schuttelaar & Partners (S&P) zijn bereid om op zeer korte termijn dit onderzoek te verrichten zodat het kan bijdragen aan de onderbouwing van een alternatief protocol hoe moet worden omgegaan met de wachthopen in de bollenteelt.

Publicaties