Project

B4EST

Het veranderende klimaat is een belangrijke driver van verandering in bossen. Het kan de kwetsbaarheid van bossen verhogen voor schade en ziekte, de gezondheid en productiviteit van bossen verminderen en economische verliezen veroorzaken. Het kan echter ook positieve effecten hebben en mogelijkheden bieden voor de groei van bomen in voorheen suboptimale gebieden.

Het strategische doel van het B4EST project is het verhogen van de overleving, gezondheid, veerkracht en productiviteit van bossen onder klimaatverandering en natuurlijke verstoringen, terwijl de genetische diversiteit en de belangrijkste ecologische functies worden behouden en een biobased economie in de EU wordt bevorderd.

B4EST biedt boseigenaren, veredelaars, bosbeheerders, en beleidsmakers:

  1. betere wetenschappelijke kennis van adaptatie om de productiviteit van bossen en de toegevoegde waarde van grondstoffen te vergroten voor economisch belangrijke boomsoorten
  2. nieuwe adaptieve veredelingsstrategieën voor boomsoorten
  3. genotypen met een hoge adaptieve en economische waarde
  4. beslissingsondersteunende instrumenten voor het kiezen en het gebruik van bosbouwkundig teeltmateriaal met een goede balans van productiviteit, veerkracht en genetische diversiteit
  5. aanbevelingen voor beheer en gebruik van bosbouwkundig teeltmateriaal op opstands- en landschapsniveau
  6. beleidsaanbevelingen om Europese bosproductiesystemen aan te passen aan de uitdagingen van klimaatverandering en natuurlijke verstoringen, en om te voldoen aan maatschappelijke eisen die gesteld worden aan duurzaam en multifunctioneel gebruik van genetische hulpbronnen van bossen

Publicaties