Project

BATMAN (cofin)

De ruimte om de Nederlandse voedselproductie gezonder en duurzamer te maken hangt sterk af van de impact op de concurrentiepositie van het Nederlandse agri-food complex. Kern output van BATMAN is kwantitatief inzicht in hoe concurrentiekracht van verschillende sectoren wordt beïnvloed door traditioneel handelsbeleid (tarieven, subsidies, quota) en door nieuwe complexere vormen van (handels-)beleid (zoals CO2 compenserende tarieven van een Green Deal) die een breed scala aan doelen nastreven.

De ruimte om de Nederlandse voedselproductie gezonder en duurzamer te maken hangt sterk af van de impact op de concurrentiepositie van het Nederlandse agri-food complex. Kern output van BATMAN is kwantitatief inzicht in hoe concurrentiekracht van verschillende sectoren wordt beïnvloed door traditioneel handelsbeleid (tarieven, subsidies, quota) en door nieuwe complexere vormen van (handels-)beleid (zoals CO2 compenserende tarieven van een Green Deal) die een breed scala aan doelen nastreven.

Publicaties