Project

Beantwoording vragen van de OECD

Op verzoek van het ministerie van LNV onderzoekt de OECD de ontwikkeling van het agrarische kennis- en innovatiesysteem (AKIS) van Nederland. Het gaat om een grondige update van de review uit 2015 (Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in The Netherlands). Aan de orde komen de beleidsinstrumenten, de brede beleidsomgeving en de voorwaarden waaronder bedrijven innoveren in de landbouw- en voedselsector met als doel de productiviteit en duurzaamheid te verhogen. 

De OECD heeft aan het ministerie van LNV een uitgebreide lijst met vragen voorgelegd over de landbouw- en voedselsector, het beleid en de relevante instellingen en informatiebronnen (statistieken of publicaties). Het ministerie heeft een deel van de vragen ter beantwoording voorgelegd aan Wageningen Economic Research. Dit project voorziet in de beantwoording van deze vragen.

Publicaties