Project

Bedrijfskeuzeplan en representativiteit BIN

Voorafgaand aan een jaar dient een selectieplan te worden ingediend in Brussel ten behoeve van het Informatienet Land- en Tuinbouw. Dit selectieplan vormt het uitgangspunt voor de werving van bedrijven. Het selectieplan moet er voor zorgdragen dat de verschillende vastgestelde bedrijfstypen en omvangsklassen en daarmee ook de steekproefpopulatie van de totale Nederlandse landbouw goed worden gerepresenteerd.

Het doel van dit project is het op een verantwoorde manier kiezen van bedrijven die in het Bedrijven-Informatienet worden opgenomen, het evalueren van de consequenties van deze keuze en het doen van aanbevelingen hoe op een statistisch goede manier om kan worden gegaan met de resulterende steekproef. De steekproef heeft betrekking op de land- en tuinbouw, bosbouw en de visserij.

Beoogd resultaat

  • Kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie steekproef 2021
  • Selectieplan 2024
  • Beschikbaar zijn van de weging in Artis - gehele jaar. Opstart nieuw boekjaar begin oktober.

Werkwijze

  • Begeleiden werving
  • Kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie 2021
  • Advisering onderzoek
  • Opstellen selectieplan 2024 (conform EU richtlijn)

Publicaties