Project

Bedrijfsoptimalisatie bemesting maaimeststoffen en kringlopen

Bij strengere normen voor N en P mesttoediening worden bodem interne processen in toenemende mate belangrijk voor plantenvoeding en opbrengst. Om én de productie op peil te houden én de verliezen uit de bodem te verlagen is kennis van de interne processen van belang en moet deze kennis omgezet worden in handelingsperspectief voor de agrarische ondernemer. Hiermee worden de beleidsdoelen “rendement” en “milieudoelen” gezamenlijk bevorderd.

Publicaties