Project

Beheer eikenprocessierups

In de afgelopen jaren is in Nederland de overlast door de Eikenprocessierups, o.a. door de opwarming van het klimaat, sterk toegenomen. Dit heeft een negatief effect op de baten van het groen. Omwonenden, passanten en bezoekers van gebieden en lanen met besmette eikenlanen krijgen last van huidirritaties en soms ernstige gezondheidsklachten. Soms worden gebieden afgesloten of er staan waarschuwingsborden. De toegankelijkheid en het gebruik van het groen staan hierdoor onder druk. Ook belangrijke positieve effecten als stressreductie, sociale ontmoetingsruimte en ruimte om te bewegen worden hierdoor verminderd. Daarnaast zorgt de eikenprocessierups voor hoge kosten bij beheerders en staat de biodiversiteit onder druk, bijv. door het uitvoeren van bestrijdingsmaatregelen met biologische middelen die ook dodelijk zijn voor rupsen van andere vlindersoorten.  

Doel van dit project is het minimaliseren van de maatschappelijke en ecologische impact van de eikenprocessierups en de maatregelen ter beheersing daarvan. Dit gebeurt door (1) het verbeteren van best practices van preventie, bestrijding en verwerking van rupsenafval. De uitkomsten hiervan worden vastgelegd in een nieuwe Leidraad Beheersing Eikenprocessierups. Voorts door (2) een beter beeld te krijgen van de daadwerkelijke impact op gezondheid en welbevinden, alsmede door (3) het opzetten van een monitoring- en communicatienetwerk ter ondersteuning van het beheer.

Bij de onderdelen 1 en 3 wordt samengewerkt met een grote groep beheerders en uitvoerders via het Kenniscentrum Eikenprocessierups, en met het Kennisplatform Eikenprocessierups zodat uitrol van de resultaten over geheel Nederland bespoedigd wordt.

 

Publicaties