Project

Beheer genenbankcollecties gewassen

De behoefte aan uitgangsmateriaal met een grote genetische variatie is van groot belang voor veredelingsbedrijven voor het maken van verbeterde rassen en voor onderzoeksinstellingen voor het verrichten van innovatief onderzoek. Verder is de vrije toegang tot dit uitgangsmateriaal belangrijk voor deze stakeholders. Daarom is het ex situ management van dit uitgangsmateriaal een belangrijke strategie om een brede genetische basis voor de toekomst te verkrijgen en in stand te houden.

Het Beheer genenbankcollecties gewassen project zal zich in de komende projectperiode voor het grootste deel richten op het adequaat beheren van CGN collectie corresponderend met de FAO Genebank Standards.
Het beheer van de collectie is geborgd door een ISO 9001-2015 kwaliteit management systeem. Verder zal het project zich richten op twee andere activiteiten, namelijk het beheer en het beschikbaar maken van onderzoeks- en andere type gewascollecties, die zich bevinden in de CGN Special Collection en het actief bijdragen aan internationale trainingen (NUFFIC), werkgroepen (ECPGR, AEGIS) en genenbankreviews.

Publicaties