Project

Beheer Infrastructuur

De afgelopen jaren is er keihard gewerkt om de Basisregistratie Ondergrond, de BRO, te realiseren. Het jaar 2021 is een transisitie jaar. De laatste tranche in de actualisatie wordt uitgevoerd maar daarnaast vindt de overgang naar de beheerfase van de BRO plaats. 

Het jaar 2021 is voor de Basisregistratie Ondergrond, de BRO, een jaar waarin er een transitie plaats vindt. Van een realisatiefase wordt er overgestapt naar een beheerfase. Het is voor de modellen een informatie die WENR onder haar hoede heeft belangrijk dat ook het beheer daarvan goed geregeld gaat worden. Daarom wordt in 2021 gezorgd voor een overzicht van beheertaken, wie deze uitvoert en wanneer.

Publicaties