Project

Beinvloedingsmogelijkheden natuurinclusief landbouw

Natuurinclusieve Landbouw is bedoeld als ontwikkelingsrichting voor de mainstream landbouw, maar is dat nog niet. Dit project onderzoekt de barrières en versterkt daarmee de kennisbasis. Het resultaat is input voor PBL-producten Natuurverkenning, Lerende evaluatie natuurpact en Balans van de leefomgeving, met als uiteindelijk doel aanbevelingen te doen voor beleid.

Natuurinclusieve Landbouw is bedoeld als ontwikkelingsrichting voor de mainstream landbouw, maar is dat nog niet. Dit project onderzoekt de barrières en versterkt daarmee de kennisbasis. Het resultaat is input voor PBL-producten Natuurverkenning, Lerende evaluatie natuurpact en Balans van de leefomgeving, met als uiteindelijk doel aanbevelingen te doen voor beleid.

Lees meer:

Publicaties