Project

Beleidsondersteuning beheer en aansturing TCEF

Het kabinet steunt de ambitie van diverse bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen om uiterlijk in 2030 de hoeveelheid voedsel die door huishoudens, bedrijven en in de horeca verloren gaat of wordt verspild te halveren. Met die doelstelling behoort Nederland wereldwijd tot de koplopers in de strijd tegen voedselverspilling. Dat is de centrale boodschap in de nationale agenda tegen voedselverspilling, op 20 maart 2018 gelanceerd door de Taskforce Circular Economy in Food.

Dit project heeft als doelstelling te zorgen voor de noodzakelijke professionele borging van het beheer en de aansturing van de Taskforce voor de periode 2018-2021 (4 jaar). Dit project heeft als inzet te organiseren dat de publieke en private middelen (cash en in-kind) geïntegreerd en gestructureerd worden georganiseerd. En daarmee ook een aantrekkelijke nucleus voor additionele investeringen en aantrekkelijke multiplier worden.

Publicaties