Project

Beregening in de NL Landbouw

Kennis en innovatie vormen een belangrijk onderdeel van het Actieprogramma Klimaatadaptatie Landbouw. Meer inzicht in de relaties tussen droogte, oogstschade en inkomens in de landbouw en waterverbruik in de landbouw is gewenst. Dit draagt onder andere bij aan objectivering van discussies over waterverbruik door de landbouw en beregeningsverboden bij droogte in relatie tot andere gebruiksfuncties van water.

Droogte in de Nederlandse landbouw leidt tot lagere oogsten en hogere beregeningskosten en hebben doorgaans een negatief effect op het agrarisch inkomen. Echter, schaarste leidt tot hogere prijzen waardoor het inkomen deels gecompenseerd kan worden. In eerdere studies uit 2018 en 2020 is gekeken naar het effect van droogte op de gemiddelde kg-opbrengsten en telersprijzen en de inkomens in de Nederlandse land- en tuinbouw. In deze studie wordt voor de belangrijkste gewassen of gewasgroepen in diverse productieregios van Nederland meer gedetailleerde informatie verstrekt over de hoeveelheid beregening en het effect daarvan op de opbrengsten.

Publicaties