Project

Bestuur in transities

De overgang van de huidige lineaire productieketens naar een circulaire en klimaatpositieve economie vereist kennis, inzichten en hulpmiddelen over prikkels voor gedragsverandering, evenals bestuursregelingen om het overgangsproces te vergemakkelijken

Dit onderzoek richt zich op gedrag, een essentieel element in het transitieproces van de Nederlandse voedsel en landbouw naar een circulaire economie.

Het onderzoek wil komen tot meer inzicht in gedrag van actoren. Daarmee kunnen incentives worden gekozen die de transitie van de huidige liniaire productieketens naar een circulaire en klimaatpositieve economie realiseren. Daarbij nemen we diverse instrumenten in beschouwing: van beleid tot informatie tot de ontwikkeling van nieuwe sociale normen. Ook vertalen we dit in nieuwe businessmodellen. Dit doen we in een aantal casussen waar momenteel het transitieproces wordt geiniteerd.

Publicaties