Project

Bewoners als shareholder natuurparken

Nationale Parken richten zich op verbreding en opschaling, zodat meer internationaal publiek wordt aange­trokken en een sociaal economische ontwikkeling aangejaagd. Dit heeft negatieve consequenties voor inwoners en omwonenden van de Nationale Parken nieuwe stijl, maar biedt ook kansen. Dit project wil een scala aan inspirerende voorbeelden van actief burgerschap tonen, waarmee duidelijk gemaakt wordt dat het Nationale Parken beleid ook kansen biedt om het welzijn te vergroten.

Als bewoners zich vooral focussen op problemen, dan tast dat het draagvlak aan en ontstaat er geen gevoel van mede-eigenaarschap en betrokkenheid.

Er wordt een inventarisatie gemaakt van burgerbetrokkenheid in de Nationale Parken. Die voorbeelden worden geanalyseerd met aandacht voor het specifieke karakter van een Nationaal Park, de cultuur van de streek, samenwerking met de overheid en ook de eventuele betrokkenheid van de Nationale Park organisatie. Doel van het project is het bieden van handelingsperspectieven aan bewoners die zich actief willen opstellen in de richting van een Nationaal Park nieuwe stijl.

Publicaties