Project

Bijdragen supermarkten en andere ketenpartners aan duurzaam voedselsysteem

Dit voorjaar is motie van Kamerleden Sneller/de Groot goedgekeurd waarin overheid wordt gevraagd om samen met ketenpartijen te komen tot een instrument dat bedrijven gebruiken om jaarlijks te rapporteren over duurzaamheid van het voedsel dat ze produceren of verhandelen. Verder heeft LNV met retailers afgesproken dat ketenpartijen een methode gaan ontwikkelen en toepassen om hun duurzaamheidbeslissingen in voedselketens te stroomlijnen.

In dit project wordt ondersteuning verleend aan een werkgroep waarin LNV samen met ketenpartijen invulling gaat geven aan beide trajecten. Hiertoe worden vanuit dit project notities opgesteld en voorgelegd aan de werkgroep voor de volgende 3 onderwerpen:

  • eisen, wensen en raadvoorwaarden voor het duurzaamheid meetinstrument
  • beschikbare meetinstrumenten en in hoeverre deze aan eisen en wensen voldoen
  • werkplan voor eventuele aanpassing van gekozen meetinstrument en implementatie daarvan

Publicaties