Project

BIKE (cofin)

Het doel van het project is om de EC en nationale overheden te ondersteunen bij de geplande herzieningen van Richtlijn Hernieuwbare Energie 2018 (REDII) door bewijs te leveren voor het marktpotentieel van waardeketens met een laag indirect landgebruik risico voor biomassa en daarvan gemaakte biotransportbrandstoffen  in Europa.

De EU Renewable energy Directive introduceerde in 2015 in het wetgevend kader een nieuw concept voor transportbiobrandstoffen, de indirecte landgebruiksverandering (Indirect land use change ILUC). De Richtlijn hernieuwbare energie 2018 (REDII) introduceert nu een vrijstelling voor biobrandstoffen met een laag ILUC risico. Laag ILUC-risico wordt gedefinieerd als: biobrandstoffen geproduceerd op een manier die de ILUC-emissies vermindert, hetzij omdat de gebruikte biomassa het resultaat zijn van productiviteitsverhogingen of omdat ze afkomstig zijn van gewassen geproduceerd op verlaten of ernstig aangetast (degraded) land ''.

Het doel van het voorgestelde project is om de EC te ondersteunen bij de geplande herzieningen van REDII door bewijs te leveren voor het marktpotentieel van waardeketens met een laag ILUC-risico voor biomassa en daarvan gemaakte  biotransportbrandstoffen  in Europa. Het project zal zowel mogelijke productiviteitstoename voor gewassen, gewassen geteeld op verlaten of ernstig gedegradeerde gronden worden geteeld evalueren, als de haalbaarheid van nieuwe productieroutes  naar biotransportbrandstof in kaart brengen en evalueren.

De kernactiviteit van het BIKE-project is het onderzoeken van de betrouwbaarheid van geïdentificeerde productieroutes voor biobrandstoffen met biomassa met een laag ILUC-risico, waarbij de ecologische, sociale en economische duurzaamheid van voorgestelde oplossingen wordt beoordeeld. Er zal ook een gedetailleerde beoordeling worden gemaakt van het bestaande beleid en wettelijk kader, dat de inzet van waardeketens met een laag ILUC-risico beïnvloedt. Dit om toekomstig beleid en besluitvorming op dit gebied te informeren en producenten van biotransportbrandstoffen en concreter perspectief te geven op realisatie van nieuwe geavanceerde (advanced) biotransportbrandstofketens.

Publicaties