Project

BINternet

In dit project wordt op basis van gegevens die in het Bedrijven-Informatienet (het Informatienet) zijn vastgelegd, voor groepen bedrijven en voor diverse thema’s gemiddelde resultaten berekend en gepubliceerd via internet (onder de dataknop op www.agrimatie.nl). De gegevens hebben betrekking op zowel land- en tuinbouwbedrijven als op particuliere bosbouwbedrijven. De gegevens in de database worden ook gebruikt in de dynamische figuren op www.agrimatie.nl .

Het BINternet-project is het logische sluitstuk van een reeks van WOT projecten die gericht zijn op het verzamelen en beheren van de gegevens voor wettelijke taken. Binnen het project worden de gegevens van individuele bedrijven uit de informatienetten land- en tuinbouw, en bosbeheer verwerkt tot een set van standaardresultaten voor groepen bedrijven. Een dergelijke set van standaardresultaten is van belang om de uniformiteit van resultaten te bewaken en een basisset te hebben voor daaropvolgende activiteiten. Daarnaast faciliteert het een breder hergebruik van de uitkomsten.

Ook wordt inzicht gegeven in de achtergronden bij de gegevensverzameling en de werkwijze om tot gemiddelde uitkomsten te komen. De gegevens zijn algemeen toegankelijk.

Werkwijze

Vanuit individuele bedrijfsgegevens uit het Informatienet van land- en tuinbouwbedrijven worden gemiddelde resultaten berekend en gepubliceerd van groepen bedrijven. Ook spreidingen worden in beeld gebracht, bijvoorbeeld naar bedrijfsomvang maar ook 20 en 80%-waarnemingen van een aantal centrale kengetallen. Daarnaast worden de uitkomsten van de ramingen gepubliceerd, die zijn afgestemd met projecten zoals Actuele ontwikkeling van resultaten en het voedsel economisch bericht. De berekening van resultaten in de bosbouw vindt in andere projecten plaats, maar publicatie van die gegevens loopt ook via BINternet en Agrimatie.

Resultaten

  • Set van standaardresultaten voor groepen van bedrijven
  • Beschikbaarstelling resultaten via www.agrimatie.nl (selecteer resultaten land- en tuinbouwbedrijven)