Project

Bioimpuls merkerproject

Ziekteverwekkers en plagen zijn belangrijke productiebelemmeringen in de landbouw en in de biologische teelt in het bijzonder. Het gebruik van resistente rassen is een milieuvriendelijke manier om ziektes het hoofd te bieden.

Phytophthora infestans veroorzaakt de aardappelziekte waarvoor in het Bioimpuls project aan een oplossing wordt gewerkt. In de afgelopen jaren zijn verschillende bronnen van resistentie tegen Phytophthora geïdentificeerd. Dit heeft 12 niet overlappende bronnen opgeleverd. Het inkruisen in cultuurmateriaal is voor alle bronnen nog niet even ver gevorderd. In sommige gevallen heeft het reeds geleid tot de eerste Phytophthora resistente rassen, voor andere bronnen is de afstand tot de markt nog aanzienlijk.

Echter, Phytophthora is een meester in het omzeilen van deze individuele resistentiegenen en stapeling van genen uit de verschillende resistentiebronnen is noodzakelijk om resistentie doorbraken in de toekomst te voorkomen. Het stapelen van resistentie genen in een veredelingsprogramma vereist moleculaire merkers waarmee de aanwezigheid van (meerdere) resistentiegenen in een individuele zaailing aangetoond kan worden. Via dit voorliggende project zullen voor Bioimpuls-III merkers worden ontwikkeld voor R genen uit de 12 beschikbare bronnen. Resistentie genen uit zes nieuwe bronnen uit het Bioimpuls project zullen genetisch gekarteerd worden via de nieuwste sequencing methoden. Merkers voor de overige zes bronnen zijn bekend uit de literatuur en zullen specifieker gemaakt worden om een hoge diagnostische waarde te bereiken. Deze nieuwe merkerset voor de 12 bronnen zal bruikbaar gemaakt worden in een uniform, breed toegankelijk, kostenefficiënt merkerplatform. Hierdoor kunnen ook kleinere kwekers en kweekbedrijven makkelijk toegang krijgen tot de technologie. Bovendien, doordat de merkers publiekelijk beschikbaar worden, zullen toekomstige epidemie beheersingsprogrammas worden gefaciliteerd.

Publicaties