Project

Biomonitor

Via een pilot willen Natuurweide/Biohuis, LNV en WUR de mogelijkheden die de biologische melkveehouderij biedt om bij te dragen aan het oplossen van de stikstofcrises ook daadwerkelijk gaan ‘verzilveren’. Door samen in de praktijk aan de slag te gaan.

Via een pilot willen Natuurweide/Biohuis, LNV en WUR de mogelijkheden die de biologische melkveehouderij biedt om bij te dragen aan het oplossen van de stikstofcrises ook daadwerkelijk gaan ‘verzilveren’. Door samen in de praktijk aan de slag te gaan.

In de pilot doen 10 biologische melkveebedrijven mee. Zij proberen via een systeembenadering hun ammoniakemissies nog verder te reduceren via een samenhangende set van maatregelen.

Ook worden bestaande tools in de gangbare melkveehouderij aangepast op de systeembenadering van de biolgische melkveehouderij sector. Het gaat hierbij om de KLW (BioMonitor), Navigator en NH3-check. 

Kennis en ervaring uit het project gaat via bestaande communicatiekanalen naar de biologische melkveehouders.

Publicaties