Project

Biorefinery & Chains; Green Health Solutions (cofin)

Dit werkplan is de uitwerking van de onderzoeksactiviteiten in 2018 van het gestartte EU (EFRO) project Green Health Solutions (2018-2022) en een vervolg op de onderzoeksactiviteiten in het project Redesign of Efficient Food & Biobased Chains (project in onderzoekslijn 2 van het Biorefinery & Chains programma onder het investeringsthema Resource Use Efficiency). Binnen het EFRO project en project Redesign of Efficient Food & Biobased Chains richten de onderzoeksactiviteiten zich op efficient en effectief gebruik van de beschikbare biomassa van functional foods (resource use efficiency en effectiveness). Optimalisatie van reststromen staat centraal. Einddoel is een verbeterde resource use efficiency en circulariteit van product- en reststromen. Het project levert een bijdrage aan subtheme 3A van het KB-programma en zich richt op het onderdeel re-use of food-streams and agri side-streams for safe feed, food and non-food applications.

Een ciculaire economie vraagt in toenemende mate een optimale balans tussen de gebruikte grondstofstromen en bijproductstromen (afval). Bij de teelt van functional foods (planten met gezondheidsbevorderende inhoudsstoffen) in de vorm van vruchten is er een grote bijproductenstroom van stengels en bladeren (momenteel afval). Deze bijproductenstroom bevat bioactieve inhoudsstoffen net als de vruchten. Het huidige werkplan richt zich op het aantonen van de bioactieve inhoudsstoffen in bijproductenstromen en het creeren van meerwaarde van deze bijproductenstromen in de vorm van voedingssupplementen (nutraceuticals) of diervoeding.
Als casus wordt de Bitter Gourd plant gebruikt als voedingsgewas dat het perspectief heeft om als nieuwe grondstof geïntroduceerd te worden in de Nederlandse (functional) food keten, en dan ook co-producten oplevert die op duurzame wijze tot waarde gebracht moeten worden. Dit project levert 1) bouwstenen voor een circulaire en klimaatpositieve groene maatschappij door betere verwaarding van biomassa 2) informatie over de mogelijkheden tot bioraffinage van reststromen van de biomassa tot een hoogwaardig product en 3) strategieën om voedselverspilling tegen te gaan. Aan Bitter Gourd wordt een heilzame werking ten aanzien van stofwisseling bij diabetes toegeschreven en de efficientie van de glucose en eiwitstofwisseling van landbouwhuisdieren zou verbeterd kunnen worden.

Publicaties