Project

BLO-Rapportage

De WOT Natuur en Milieu (WOT N&M) draagt bij aan de rapportages over de stand van zaken in de beleidsuitvoering, de voortgang en nieuwe ontwikkelingen rond het natuurbeleid, die de Wet Natuurbescherming in het kader van de Natuurplanbureaufunctie vereist. De Balans van de Leefomgeving is één van de rapportages.

Dit project van de WOT Natuur en Milieu (WOT N&M) draagt bij aan thema Landbouw, voedsel en natuur van de Balans van de Leefomgeving en analyseert de stand van zaken in de beleidsuitvoering, de voortgang en nieuwe ontwikkelingen rond het beleid voor landbouw, natuur en biodiversiteit. In dit project verzamelen we bestaande kennis en informatie en doen aanvullende analyses over de meest beleidsrelevante onderwerpen zoals het duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten, de voortgang in het stikstofdossier en klimaatdossier en de voortgang in de transitie naar een natuurinclusieve landbouw.
Daarnaast actualiseren we de WOT-indicatoren over: natuurkwaliteit, realisatie van het natuurnetwerk, ruimtelijke samenhang en milieucondities. 

Publicaties