Project

Bloemrijkdom Droge Dooradering

Tegenwoordig werken veel overheden, bedrijven, terreinbeherende organisaties (TBOs) en burgerorganisaties samen aan de biodiversiteit in sociaal-ecologische netwerken. Om effectief samen te kunnen werken is het belangrijk om een gezamenlijke kennisbasis te hebben, zoals een kaart van het gebied met daarop de kwaliteit van de biodiversiteit in natuurgebieden en de groene dooradering in het landschap (zgn. groene infrastructuur). Droge dooradering zoals wegbermen en akkerranden vormen een belangrijk onderdeel van de groene infrastructuur en zijn belangrijk voor biodiversiteit in het landelijk gebied. Vanuit diverse overheden en publiek-private initiatieven is veel behoefte aan dergelijke kaarten om zo gezamenlijk de groene infrastructuur te verbeteren, maar ook om de voortgang te kunnen monitoren. Op dit moment is het maken van kaarten van de groene infrastructuur een zeer arbeidsintensief proces. Het verzamelen van alle relevante gegevens en databestanden bij de beherende organisaties, het her-classificeren en samenvoegen kost namelijk veel tijd, waardoor de drempel erg hoog ligt om dergelijke kaarten te maken.

Tegenwoordig werken veel overheden, bedrijven, TBOs en burgerorganisaties gezamenlijk aan de biodiversiteit in sociaal-ecologische netwerken. Voor het prioriteren van maatregelen en het creëren van maximale impact is de beschikbaarheid van een actuele en betrouwbare gebiedskaarten die de kwaliteit van de biodiversiteit tonen van natuurgebieden én van de groene dooradering cruciaal. Daarnaast geven dergelijke kaarten ook de mogelijkheid om veranderingen te kunnen monitoren.

In dit KB-project gaan we onderzoeken of het mogelijk is m.b.v. hoge resolutie  satellietbeelden en slimme KI-technieken de bloemrijkdoem van droge dooradering in het landschap in kaart kunnen brengen. Daarbij zal een KI-systeem worden getraind met beheer- en veldgegevens van een studiegebied in West-Brabant. In dit project zullen we samenwerken met het Brabants Landschap en het Bijenlandschap West-Brabant.

Publicaties