Project

BPM2 project office

In het Biobased Performance Materials (BPM) onderzoeksprogramma werken bedrijven uit de gehele waardeketen en kennisinstellingen samen aan de ontwikkeling hoogwaardige materialen op basis van biomassa; materialen die in toenemende mate worden toegepast in de praktijk. Het onderzoek richt zich op twee soorten polymere materialen: polymeren die planten zelf maken en polymeren uit biobased bouwstenen die via biotechnologie of chemische katalyse worden gemaakt.

Op dit moment doen er in totaal 24 verschillende partners (waarvan meer dan de helft MKB) mee aan de 9 projecten in het programma.

Naast deze onderzoeksprojecten, is een bescheiden maar efficiënt projectbureau opgezet dat tot doel heeft alle activiteiten die onder het Biobased Performance Materials programma vallen te coordineren, te faciliteren en waar nodig te initiëren, waaronder:

  • Het initiëren van nieuwe onderzoeksprojecten; van het uitzetten van de call for proposals, het bijeenbrengen van partijen, het opzetten en uitvoeren van de selectieprocedure tot aan ondersteuning bij het opstellen van consortium­overeenkomsten.
  • Het faciliteren van de werkzaamheden van projectpartners, interne projectcommunicatie, en voortgangsrapportages via een virtueel office, huisstijl documenten en templates.
  • Het plannen en regisseren van de communicatie vanuit het programma t.b.v. het generen van bekendheid met opzet, inhoud en uitkomsten van het Biobased Performance Materials programma bij de relevante doelgroepen en stakeholders.
  • Het monitoren en rapporteren richting EZ van de (inhoudelijke) voortgang en bewaking van het programma budget, incl. de cash en in kind bijdragen van private partijen.
  • Ondersteunen, inbedden, identificeren en initiëren van andere onderwerpen en/of initiatieven op het gebied van biobased materialen, waaronder ook de BPM call for proposals bij NWO.

Publicaties