Project

BROILERNET

Het doel van BROILERNET is om de veerkracht en duurzaamheid van de Europese vleeskuikensector te stimuleren door een interactie tussen wetenschap en praktijk, en co-creatie van innovatieve goede praktijken op vleeskuikenbedrijven in Europa, door activiteiten op nationaal en internationaal niveau. Er worden 12 ‘Broiler Innovation Networks (BIN)’ opgestart, waaronder in Nederland, om nationale en internationale samenwerking en informatie uitwisseling over goede praktijken te bewerkstelligen. Daarnaast worden er uit deze BIN’s drie Europese thematische netwerken opgestart die specifiek gericht zijn op drie focusgebieden: milieu impact, dierenwelzijn en diergezondheid, omdat daar de meeste uitdagingen voor de sector liggen. Deze thematische netwerken verzamelen de ideeën en praktijken uit de BIN’s, zorgen voor een kosten-baten analyse en voor disseminatie van de kennis door de EU. Dit moet leiden tot praktijkrijpe oplossingen voor vleeskuikenhouders op de drie bovengenoemde thema’s

Het doel van BROILERNET is om de veerkracht en duurzaamheid van de Europese vleeskuikensector te stimuleren door een interactie tussen wetenschap en praktijk, en co-creatie van innovatieve goede praktijken op vleeskuikenbedrijven in Europa, door activiteiten op nationaal en internationaal niveau. Er worden 12 ‘Broiler Innovation Networks (BIN)’ opgestart, waaronder in Nederland, om nationale en internationale samenwerking en informatie uitwisseling over goede praktijken te bewerkstelligen. Daarnaast worden er uit deze BIN’s drie Europese thematische netwerken opgestart die specifiek gericht zijn op drie focusgebieden: milieu impact, dierenwelzijn en diergezondheid, omdat daar de meeste uitdagingen voor de sector liggen. Deze thematische netwerken verzamelen de ideeën en praktijken uit de BIN’s, zorgen voor een kosten-baten analyse en voor disseminatie van de kennis door de EU. Dit moet leiden tot praktijkrijpe oplossingen voor vleeskuikenhouders op de drie bovengenoemde thema’s.

Publicaties