Project

Case study ontkoppeling NL-PRC

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het CPB en CBS gevraagd een studie uit te voeren naar de economische gevolgen voor Nederland van een ontkoppeling van de handelsrelaties met China, door een kwantitatieve doorrekening te maken van scenario’s waarin minder dan wel niets naar China worden geëxporteerd, respectievelijk uit China wordt geïmporteerd. EZK heeft in samenspraak met het Ministerie van LNV aangegeven een case studie Landbouw te willen toevoegen ter verdieping van de scenario studie. 

De studie geeft op basis van data, interviews en literatuur inzicht in de huidige handels- en investeringsposities van Nederlandse agro-bedrijven met en in China, en de mogelijke economische effecten van een scenario waarin geen handel met en investeringen in China (meer) mogelijk zijn.

Publicaties