Project

CATCO2NVERS: Creating added-value chemicals from bio-industrial CO2 emissions using integrated catalytic technologies

CATCO2NVERS richt zich op het omzetten van CO2, verkregen uit agro zij- en reststromen, in waardevolle chemicaliën. Bij het project betrokken biobased industrieën zetten biomassa afkomstig uit zij- en reststromen uit de landbouw en GFT-afval om in chemische bouwstenen. Daarbij komt een deel van het koolstof uit de biomassa als CO2 vrij. CATCO2NVERS richt zich op het omzetten van dit CO2 in vijf waardevolle chemicaliën: glyoxaalzuur, melkzuur, 2,5-furaandicarbonzuur dimethylester (FDME), cyclische carbonaten van vetzuur methylesters en methanol. Deze chemicaliën hebben toepassingen als bouwstenen voor biobased chemicaliën en materialen en als ingrediënt in cosmetica.

In CATCO2NVERS worden milde, katalytische technologieën ontwikkeld om de omzetting van CO2 in chemicaliën te bewerkstelligen. Hierbij worden verschillende vormen van milde chemische conversie ingezet, gebaseerd op biokatalyse, heterogene katalyse en elektrochemie. Vervolgens worden de geproduceerde chemicaliën getest in de productie van eindproducten (biopolymeren, cosmetica). Het CATCO2NVERS consortium omvat kennisinstellingen, (biobased) industrieën als leveranciers van CO2 en katalysatoren en eindgebruikers van de chemicaliën. Hiermee omvat het project de complete keten die benodigd is om de te ontwikkelen technologieën in de praktijk toe te passen.

Door technologieën te ontwikkelen voor de omzetting van CO2 in waardevolle chemicaliën draagt CATCO2NVERS bij aan het terugdringen van industriële CO2 emissies. Bovendien wordt het CO2 dat wordt omgezet gewonnen uit biomassa afkomstig uit agro- zij- en reststromen en GFT-afval, waardoor de geproduceerde chemicaliën dienen als hernieuwbaar alternatief voor chemicaliën op fossiele basis.

Publicaties